Catering - Sophie Restaurang & Bar

På grund av den krissituationen, vi har ändrat våra öppettider. Ring oss för mer information.

Catering

Beställ catering hos oss! vi fixar maten. TEL : 031140300 - 0762732330