Allmänna villkor

Allmänna villkor

För att göra en bokning med hjälp av vår Tjänst måste du ha rättskapacitet att göra detta och du måste åta dig ekonomiskt ansvar för alla transaktioner som görs i ditt namn. Du måste säkerställa att alla uppgifter som du lämnar till oss är sanna och korrekta. Bokning av ett bord på Restaurangen innebär att du måste betala Restaurangen efter måltiden såvida det inte tydligt framgår innan du bokar att du måste betala i förskott.

När du använder Tjänsten för att göra en bokning på Restaurangen innebär det att du ger Restaurangen ett erbjudande om att godkänna din bokning. Din bokning är inte komplett och rättsligt bindande för Restaurangen förrän du har mottagit bekräftelse via e-post från Restaurangen att den godkänner din bokning. Om du vill annullera din bokning kan du använda hypertextlänken i e-postbekräftelsen eller kontakta Restaurangen direkt. Du hittar kontaktuppgifterna i e-postbekräftelsen.

Vi ber dig tänka på att komma i god tid och ta med dig en kopia av e-postbekräftelsen. Om du har betalat i förskott behöver du även ta med dig det kredit-/betalkort som du använde vid bokningen.

Kommer du inte till Restaurangen till den bokade tiden kan det medföra att du debiteras en "no-show”-avgift av Restaurangen. Beslutet att debitera ditt kort med en avbokningsavgift eller ”no-show”-avgift fattas av Restaurangen efter eget gottfinnande.

Vi förbehåller oss rätten att annullera en bokning, men detta görs självfallet utan något åtagande från din sida. Vi har när som helst rätt att oavsett skäl och utan föregående meddelande till dig säga upp eller begränsa, suspendera eller avsluta din tillgång till hela eller delar av Tjänsten om vi får anledning att tro att du missbrukar Tjänsten eller om du överträder dessa Användarvillkor.

 

Personuppgifter

För att kunna använda vår Tjänst måste du registrera vissa uppgifter, inklusive ditt namn, din e-postadress och, i vissa fall, ett lösenord. Dina registrerade uppgifter och alla andra personuppgifter som du lämnar till oss kommer att användas av oss i enlighet med dessa Användarvillkor samt, i tillämpliga fall, i enlighet med villkoren i alla sekretesspolicyer som gäller för Restauranger och/eller Bokningspartner.

Du kommer att få e-post och/eller textmeddelanden relaterade till fullföljandet av din bokning och din användning av Tjänsten, och vi kan komma att använda dina personuppgifter i det sammanhanget. Dessutom kan du, om du väljer det vid bokningstillfället, även få information och specialerbjudanden om framtida bokningar, produkter eller erbjudanden från Restaurangen och/eller Bokningspartnern från tid till annan. Du är ansvarig för att se till att alla personuppgifter som du lämnar till oss är korrekta och aktuella. Du måste behandla din lösenordsinformation som konfidentiell och får inte avslöja den för någon annan person.

 

Cookies

På samma sätt som andra kommersiella hemsidor använder vår Tjänst en standardteknik kallad ”cookies” samt webbserverloggar för att samla in information om hur vår Tjänst används så att vi ska kunna förbättra Tjänsten. Information som samlas in via cookies och webbserverloggar kan innehålla tid och datum för besöken, vilka sidor som besökts, hur lång tid som använts för användning av Tjänsten samt vilka hemsidor som besökts innan och efter du använde vår Tjänst. Cookies ger oss inte möjlighet att samla in några personuppgifter om dig och vi sparar generellt sett inte några personuppgifter som vi får från dig via cookies.